• Chính
  02-12-2023
 • 22:00
  Arsenal Arsenal
  ? - ?
  Wolves Wolves
 • 22:00
  Burnley Burnley
  ? - ?
  Sheffield Utd Sheffield Utd
 • 22:00
  Brentford Brentford
  ? - ?
  Luton Luton
 • 03-12-2023
 • 00:30
  Nottingham Nottingham
  ? - ?
  Everton Everton
 • 03:00
  Newcastle Newcastle
  ? - ?
  Manchester Utd Manchester Utd
 • 21:00
  Bournemouth Bournemouth
  ? - ?
  Aston Villa Aston Villa
 • 21:00
  Chelsea Chelsea
  ? - ?
  Brighton Brighton
 • 21:00
  Liverpool Liverpool
  ? - ?
  Fulham Fulham
 • 21:00
  West Ham West Ham
  ? - ?
  Crystal Palace Crystal Palace
 • 23:30
  Manchester City Manchester City
  ? - ?
  Tottenham Tottenham
 • Chính
  06-12-2023
 • 02:30
  Wolves Wolves
  ? - ?
  Burnley Burnley
 • 03:15
  Luton Luton
  ? - ?
  Arsenal Arsenal
 • 07-12-2023
 • 02:30
  Sheffield Utd Sheffield Utd
  ? - ?
  Liverpool Liverpool
 • 02:30
  Crystal Palace Crystal Palace
  ? - ?
  Bournemouth Bournemouth
 • 02:30
  Fulham Fulham
  ? - ?
  Nottingham Nottingham
 • 02:30
  Brighton Brighton
  ? - ?
  Brentford Brentford
 • 03:15
  Aston Villa Aston Villa
  ? - ?
  Manchester City Manchester City
 • 03:15
  Manchester Utd Manchester Utd
  ? - ?
  Chelsea Chelsea
 • 08-12-2023
 • 02:30
  Everton Everton
  ? - ?
  Newcastle Newcastle
 • 03:15
  Tottenham Tottenham
  ? - ?
  West Ham West Ham
 • Chính
  09-12-2023
 • 19:30
  Crystal Palace Crystal Palace
  ? - ?
  Liverpool Liverpool
 • 22:00
  Brighton Brighton
  ? - ?
  Burnley Burnley
 • 22:00
  Manchester Utd Manchester Utd
  ? - ?
  Bournemouth Bournemouth
 • 22:00
  Sheffield Utd Sheffield Utd
  ? - ?
  Brentford Brentford
 • 22:00
  Wolves Wolves
  ? - ?
  Nottingham Nottingham
 • 10-12-2023
 • 00:30
  Aston Villa Aston Villa
  ? - ?
  Arsenal Arsenal
 • 21:00
  Everton Everton
  ? - ?
  Chelsea Chelsea
 • 21:00
  Fulham Fulham
  ? - ?
  West Ham West Ham
 • 21:00
  Luton Luton
  ? - ?
  Manchester City Manchester City
 • 23:30
  Tottenham Tottenham
  ? - ?
  Newcastle Newcastle

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi